Laden...

Kathode


Componenten van het KB-systeem - Kathode

De kathode is, in het geval van kathodische bescherming van beton, altijd het wapeningsstaal in het beton. Het KB systeem dwingt het wapeningsstaal in de kathodische positie.

Meestal wordt op het betonoppervlak een anodesysteem aangebracht en vervolgens wordt het wapeningsstaal met behulp van een stroom uit een gelijkspanningsbron kunstmatig tot een kathode gemaakt. Door toevoer van elektronen vanuit de gelijkspanningsbron wordt het staal kunstmatig in potentiaal verlaagd, terwijl de potentiaal van de anode door het onttrekken van elektronen wordt verhoogd. De anode “offert” zich als het ware op ten behoeve van het wapeningsstaal. Aan de anode worden al doende zuurstof en water (alkalisch milieu) dan wel waterstofionen (H+; neutraal milieu) gevormd. Tevens kan er bij aanwezigheid van chloride chloorgas gevormd worden. Het negatief geladen chloride-ion (Cl-) zal naar de anode (positief geladen elektrode) migreren waardoor de chloride-concentratie in de directe omgeving van de wapening zal afnemen. Hetzelfde geldt voor de negatief geladen hydroxide ionen (OH-). Positieve ionen, zoals bijvoorbeeld natrium-, kalium- en calciumionen, zullen daarentegen naar de kathode migreren.

 In de praktijk bij het toepassen van KB in beton het van groot belang om te zorgen voor een goed contact met het wapeningsstaal, dit is tenslotte dátgene wat men aan het beschermen is. contact met het wapeningsstaal heeft twee componenten:

  • wapeningscontact
  • continuïteit

De wapeningscontacten zijn de punten waar het KB-systeem verbinding maakt met het wapeningsstaal. dit zijn vaak enkele punten per zone.
Als men het heeft over (wapenings)continuïteit bedoelt men het elektrische contact tussen de verschillende stukken te beschermen wapeningsstaal. Het ontwerp en de uitvoering van de bouw van de betonconstructie lopen onderling uiteen. Controleren van de huidige situatie en eventueel zorgen voor extra continuïteit is een essentieel onderdeel van het toepassen van een KB-systeem in beton. Het staal dat geen contact maakt is uiteindelijk niet beschermt!

Een andere vorm van contact dient ook zorgvuldig mee om te worden gegaan: kortsluiting tussen anode en kathode. Indien er sprake zou zijn van kortsluiting tussen het wapeningsstaal en de aangebrachte anode bij een KB-systeem op basis van opgedrukte stroom zal het systeem het beoogde doel niet bereiken.

In eerste instantie lijkt de kathode van een KB-systeem in beton een eenvoudig aspect: het wapeningsstaal zit er tenslotte al. Maar zoals hierboven toegelicht verdient het wapeningsstaal een goede controle en indien nodig kan hier nog best wat werk bij komen kijken. Tijdens het elektrisch continu maken van het wapeningsstaal kan het mooie harde beton waar het in zit toch aardig in de weg zitten.

 

VERDER naar het volgende component van een KB-systeem: De referentie-elektrode

TERUG naar de componenten van een KB-systeem

componenten van het KB-systeem
componenten van kathodische bescherming

kathodische bescherming kathode


KB componenten

Neem contact op

Alle velden zijn verplicht
Geleidende Coating
kb kathodische bescherming wapening wapeningsstaal
Kathodische bescherming KB Beton
Links
Anode kopen
KB Kathodische bescherming componenten
Titaniumanode
ICCP anode
Opofferingsanode
Zinkanode kopen
Kathodische bescherming anode
Kathodische bescherming opgedrukte stroom

Uw groothandel in kathodische bescherming materiaal

Alle specialistische materialen en gereedschappen voor kathodische bescherming.

componenten van het KB-systeem - kathode. De kathode is het te beschermen staal.

componenten van het KB-systeem, componenten van kathodische bescherming, kathodische bescherming kathode, KB componenten

Voor Kathodische bescherming (KB) heeft u controle over uw onderhoud. CP-Advice geeft u de controle over Kathodische bescherming. Het hele proces, van vooronderzoek naar uitvoering tot monitoring.