Background

Monitoring en control

Monitoring en control van kathodische bescherming in beton

Een bijkomstige mogelijkheid van een geïnstalleerd KB-systeem is dat metingen naar de corrosiestatus van de wapening kunnen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de in het KB-systeem aanwezige middelen (potentiaal-, weerstands- en depolarisatiemetingen) om het functioneren te beoordelen. Hierbij kan de reeds geïnstalleerde apparatuur gebruikt worden om allerhande nuttige en belangrijke informatie te verkrijgen aangaande de wapening en daarmee aangaande de constructie.


Wanneer het KB-systeem is voorzien van een modem-verbinding (eigen of gedeelde aansluiting op het telefoonnet van de ‘computer’) kunnen nagenoeg alle bewerkingen en controles vanuit een centraal punt worden uitgevoerd. Fysieke aanwezigheid op de betreffende locatie is daarmee overbodig geworden, aangezien datacommunicatie via de telefoonlijn tot stand wordt gebracht.