Background

Booranodes

Booranodes voor kathodische bescherming in basis van opgedrukte stroom (ICCP)

Een eenvoudige manier om om stroom in het beton te verdelen is om gaten in de mazen van het wapeningsnet te boren en daar booranodes in aan te brengen. Een discreet anodesysteem kan uitgevoerd worden door gaten te boren in het beton en hier anodes in te plaatsen. Strips of pinnen van geactiveerd titanium of keramisch titaniumoxide worden in of op het beton aangebracht. De lengte en breedte van de strips of de lengte en dikte van de pinnen worden afgestemd op de wapeningsgeometrie en de beoogde beschermstroomdichtheid. De plaatsing van de elementen en het totale aantal hiervan worden doorgaans bepaald door de wapeningsgeometrie in relatie tot bijvoorbeeld het chlorideprofiel.  


Bij dit type KB systeem kunnen de anodes worden aangebracht bij gevonden corrosiehaarden. Gewoonlijk worden tussen de anodes sleuven gefreesd om de aansluitingen en bekabeling weg te werken zodat de bekabeling niet of minder zichtbaar is en minder gevoelig voor molest. Ingeboorde anodes worden specifiek gebruikte als er goede dieptewerking nodig is, bijvoorbeeld ij voegovergangen in viaducten. Wij leveren vier typen booranodes met elk eigen specifieke karakteristieken.