Background

Geleidende coating

Geleidende Coating voor Kathodische bescherming met opgedrukte stroom (ICCP)

Voor situaties waar eenvoudige applicatie en lage initiële kosten van groot belang zijn kan een geleidende coaitng als anode worden gebruikt. Deze coatings bevatten vaak grafiet die een belangrijke rol vervult als elektrisch geleidende vulstof. Hierdoor zijn de coatings vaak donkergrijs van kleur en zijn wat stroperiger dan normale coatings. Geleidende coating zijn zoals gebruikelijk te verwerken door spuiten, rollen of kwasten. De laagdikte is meestal vrij dik i.v.m. de elektrische weerstand in het anodemateriaal: hoe dikker de laag, hoe lager de elektrische weerstand in de anode. Bij bieden een geleidende coatingsysteem op basis van drie componenten: een geleidende primer, de geleidende coating en een primaire anode.

Geleidende Coating als anode voor KB van wapening in beton

In veel gevallen wordt de anode aangebracht als een continu systeem dat op het betonoppervlak aanwezig is. Een eenvoudige manier om een oppervlakte te voorzien van een laag is het aanbrengen van een coating. Een dergelijke coating moet dan wel in staat zijn om elektrische stroom te geleiden. Daarnaast voor toepassing als anode in een KB-systeem moet een geleidende coating in staat zijn om duurzaam de anodische reacties aan het elektrisch geleidende oppervlak plaats te laten vinden. Dit betekent dat de anode-coating niet mag corroderen. In de tijd zijn diverse geleidende coatings ontwikkeld waarbij de geleiding in de coating werd verkregen door het toepassen van geleidende materialen zoals koolstofvezels, koolstofpoeder en intrinsiek geleidende polymeren. Daarnaast bestaat de coating uit een bindmiddel: een organisch bindmiddel zoals een acrylaat, of een anorganisch bindmiddel zoals bijvoorbeeld aluminosilicaat. Cementgebonden lagen worden minder vaak toegepast omdat in cement de passivering van metalen maar ook van koolstof voor de hand ligt.
CPS levert een geleidende coating systeem op basis van een aluminosilicaat