Laden...

Structural Health Monitoring (SHM)

Modulair meetplatform voor langetermijnmetingen ter inzicht in de levensloop van gewapendbetonconstructies

Algemeen

CPS SHM Structural Health Monitoring is een modulair meetplatform specifiek ontworpen voor het uitvoeren van langetermijnmetingen op gewapendbetonconstructies. Het modulaire karakter van het systeem maakt een grote ontwerpflexibiliteit mogelijk waardoor u voor elk project de meest geschikte oplossing hebt. Zo zijn er insteekkaarten om inzicht te krijgen in: temperatuur en relatieve vochtigheid, staalpotentialen, corrosiesnelheid en betonweerstand. De insteekkaarten zijn ontwikkeld voor een hoog niveau van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen.

CPS SHM Structural Health Monitoring wordt geïnstalleerd bij strategisch bepaalde kritieke punten in de constructie. De verschillende insteekkaarten maken het mogelijk om de temperatuur en relatieve vochtigheid van zowel omgeving als beton vast te stellen, potentialen van zes tot wel twaalf referentie-elektrodes, weerstandsloos stroom en de betonweerstand op drie verschillende dieptes te meten.

Belangrijkste eigenschappen

  • Monitoring door het hele jaar heen
  • Grote ontwerpflexibiliteit
  • Hoge nauwkeurigheid
  • Hoge betrouwbaarheid

 

CPS SHM-TRV

De insteekkaart voor Temperatuur- en Relatieve vochtigheidsmetingen is specifiek ontworpen voor het uitvoeren van langetermijnmetingen op beton in samenwerking met de CPS SENS-TRV. De insteekkaart is voorzien van een I2C-bus met 2 buslijnen wat het mogelijk maakt temperatuursensoren en RV-sensoren op basis vanhet I2C-protocol aan te sluiten. In samenwerking met de CPS SENS-TRV maakt dit het mogelijk om op de lange termijn inzicht te hebben in de temperatuur en RV zowel in het beton en de omgeving.

Door de bepaling van de temperatuur van de omgeving én het beton kan er rekening worden gehouden met de invloed van deze factoren op alle andere metingen die van belang zijn.

CPS SHM-P6

De CPS SHM-P6 insteekkaart is een potentiaalmeter voorzien van zes meetkanalen. Het meetbereik is -2 tot +2 volt. Voor de kathode-aansluiting/Common zijn drie afzonderlijke kanalen voorzien voor vergroting van de ontwerpflexibiliteit. Een relais op de print maakt het mogelijk een stroom te schakelen. Dit kan een (gedeelte van) een KB-systeem zijn. Het schakelen van de beschermstroom maakt het mogelijk om Instant-Off-, depolarisatie- en potentiaalmetingen te doen, deze metingen kunnen volledig automatisch worden uitgevoerd.

CPS SHM-ZRA

CPS SHM-ZRA is een weerstandsloze stroommeter, specifiek ontworpen voor het meten van de beschermstroom in galvanische KB-systemen. De SHM ZRA is voorzien van een schakeling die het mogelijk maakt zonder (toegevoegde) weerstand de beschermstroom te meten.

CPS SHM-RMS

De CPS SHM-RMS wisselspanningsweerstandsmeter insteekkaart is specifiek ontworpen voor het uitvoeren van betonweerstandsmetingen op basis van twee de CPS Sensor RMS die op drie dieptes meetoppervlakken hebben. De meetpunten kunnen per kanaal afzonderlijk worden uitgemeten worden door middel van schakeling van drie afzonderlijke relais.


Geleidende Coating
kb kathodische bescherming wapening wapeningsstaal
Kathodische bescherming KB Beton
Links
Anode kopen
KB Kathodische bescherming componenten
Titaniumanode
ICCP anode
Opofferingsanode
Zinkanode kopen
Kathodische bescherming anode
Kathodische bescherming opgedrukte stroom

Uw groothandel in kathodische bescherming materiaal

Alle specialistische materialen en gereedschappen voor kathodische bescherming.

Voor Kathodische bescherming (KB) heeft u controle over uw onderhoud. CP-Advice geeft u de controle over Kathodische bescherming. Het hele proces, van vooronderzoek naar uitvoering tot monitoring.