Background

Geleidende Mortel

Geleidende mortel voor kathodische bescherming met opgedrukte stroom (ICCP)

Een geleidende mortel is een continue anode die op het betonoppervlak wordt aangebracht en zo over het gehele oppervlak de beschermstroom het beton in laat gaan. De mortel bevat vezels die elektrisch geleidend zijn en zo de mortel zijn geleidende eigenschap geeft. Geleidende mortel is heel duurzaam doordat de elektrolytische coating op de vezels vrijwel niet wordt verbruikt en het cement en de daarin verwerkte primaire anode hoog machanisch belast kan worden. 

Wat is geleidende mortel?

CPS GM Geleidende mortel is een duurzame anode voor de kathodische bescherming (KB) van gewapend beton door middel van een opgelegde stroom. CPS GM Geleidende mortel bevat hoog geleidende, gecoate vezels, driedimensionaal verdeeld in een polymeer verbeterde cement gebaseerde mortel. De elektrokatalytische coating op de vezels wordt vrijwel niet verbruikt, waardoor de levensduur van de anode verlengd wordt. De elektrochemische reacties aan de anode zijn hierdoor uniform verdeeld in de matrix van de mortel.

CPS GM Geleidende Mortel kan gebruikt worden in samenwerking met CPS PA Primaire Anode of CPS TS Titaniumstrip.